WARRIORS OROCHI 3 Ultimate Definitive Edition: Warriors Orochi 3 Ultimate Guide

Story Mode – Ch. 1 (Main)
Battle
Recommended Team
Recruited Characters
Requirements
1
Battle of Yiling
Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka
Pang De, Ma Dai, Kunoichi
Clear Prologue
2-I
Battle of Ueda Castle
Sima Zhao, Zhang Liao*, Sakon Shima*
Zhang Liao, Taishi Ci, Wang Yuanji, Zhuge Dan, Sakon Shima
Clear the Battle of Yiling
2-II
Battle of Dongkou
Hanbei Takenaka, Xu Huang*, Deng Ai*
Xu Huang, Jia Xu, Huang Gai, Deng Ai, Ginchiyo Tachibana, Kanbei Kuroda
Clear the Battle of Yiling
3-I
Battle of Shouchun
Sima Zhao, Wang Yuanji, Kaguya
Taigong Wang, Yoshitsune Minamoto, Masanori Fukushima
Clear the Battles of Ueda Castle & Dongkou
3-II
Battle of Nagashino
Ma Chao, Kunoichi, Kaguya
Zhou Tai, Guo Hai, Yukimura Sanada, Ranmaru Mori, Hideyoshi Toyotomi
Clear the Battles of Ueda Castle & Dongkou
4
Battle of Odawara Castle
Ginchiyo Tachibana, Huang Gai, Kaguya
Sun Shangxiang, Xiaoqiao, Ding Feng, Yoshihiro Shimazu, Kai
Clear the Battles of Shouchun & Nagashino
1-R
Battle of Yiling-Redux
Pang De, Ma Chao, Kaguya
Huang Zhong
Clear the Battle of Tetorigawa
3-II-R
Battle of Nagashino-Redux
Zhou Tai, Sun Shangxiang, Pang De
Lianshi
Clear the Rescue at Taoshui
4-R
Battle of Odawara Castle-Redux
Kai, Sun Shangxiang, Hanbei Takenaka
Musashi Miyamoto
Clear the Rescue at Dongkou
Story Mode – Ch. 1 (Side)
Battle
Recommended Team
Recruited Characters
Requirements
1
Battle of Tetorigawa
Ma Chao, Ma Dai, Kaguya
Speak with Pang De
2
Rescue at Taoshui
Sun Shangxiang, Huang Gai, Zhou Tai
Speak with Sun Shangxiang and Zhou Tai
3
Rescue at Dongkou
Yoshihiro Shimazu, Sun Shangxiang, Kai
Speak with Yoshihiro Shimazu and Kai
4
Retreat from Mt. Niutou
Taishi Ci, Kaguya, Nagamasa Azai
Speak with Taishi Ci, Lianshi and Nagamasa Azai
5
Battle of Mt. Niutou
Bao Sanniang, Cai Wenji, Ayane
Guan Suo
Speak with Bao Sanniang, Himiko and Nene
6
Battle of Nanjun
Xiahou Ba, Magoichi Saika, Sun Quan
Xiahou Yuan
Speak with Xiahou Ba and Magoichi Saika
7
Struggle for Ueda Castle
Wang Yuanji, Taigong Wang, Ma Dai
Seimei Abe
Clear the Battle of Shouchun. Speak with Wang Yuanji, Hanbei Takenaka and Generic Soldier
8
Breakthrough at Yiling
Huang Zhong, Ma Dai, Xu Shu*
Xu Shu
Speak with Huang Zhong, Ma Dai and Xu Shu
9
Breakthrough at Mikatagahara
Guo Huai, Ranmaru Mori, Hideyoshi Toyotomi
Speak with Guo Huai, Ranmaru Mori and Hideyoshi Toyotomi
10
Counterattack at Nagashino
Zhou Tai, Xu Huang, Huang Gai
Clear the Breakthrough at Mikatagahara
11
Breakthrough at Chibi
Cao Ren, Xiahou Ba, Katsuie Shibata
Speak with Cao Ren, Xiahou Ba and Katsuie Shibata
12
Invasion at Shouchun
Shuten Dōji, Gyūki, Dodomeki
Speak with Shuten Dōji, Taigong Wang and Yoshitsune Minamoto
13
Invasion at Mikatagahara
Kiyomori Taira, Keiji Maeda, Masamune Date
Speak with Kiyomori Taira, Keiji Maeda and Masamune Date
Story Mode – Ch. 2 (Main)
Battle
Recommended Team
Recruited Characters
Requirements
1-I
Battle of Kyūshū
Jia Xu, Deng Ai, Sun Shangxiang
Bao Sanniang, Nemea, Goemon Ishikawa
Clear Chapter 1
1-II
Battle of Anegawa
Yukimura Sanada, Ranmaru Mori, Ma Chao
Cai Wenji, Zuo Ci, Benkei, Ryu Hayabusa, Kanetsugu Naoe, Toshiie Maeda
Clear Chapter 1
1-III
Battle of Hasedō
Masanori Fukushima, Taishi Ci, Yoshitune Minamoto
Liu Shan, Ayane, Nagamasa Azai, Kiyomasa Katō
Clear Chapter 1
2-I
Battle of Nanzhong
Kai, Kaguya, Ding Feng
Wei Yan, Meng Huo, Zhurong
Clear the Battle of Kyūshū
2-II
Battle of Mt. Dingjun
Zhou Tai, Toshiie Maeda, Zuo Ci
Guan Yu, Cao Ren, Sun Quan, Xiahou Ba, Joan of Arc
Clear the Battle of Anegawa
3
Battle of Xuchang
Nagamasa Azai, Masanori Fukushima, Zhuge Dan
Zhang He, Xingcai, Shuten Dōji, Oichi, Nene, Katsuie Shibata
Clear the Battles of Hasedō, Nanzhong & Mt. Dingjun[/u]
4-I
Battle of Sekigahara
Nemea, Zhurong, Xu Huang
Da Ji, Himiko, Achilles, Motonari Mōri
Clear the Battle of Xuchang
4-II
Battle of Luoyang
Sakon Shima, Yoshitsune Minamoto, Zhuge Dan
Keiji Maeda, Masamune Date
Clear the Battle of Xuchang
1-III-R
Battle of Hasedō-Redux
Taishi Ci, Wang Yuanji, Sakon Shima
Lu Meng
Clear the Retreat from Mt. Niutou
2-II-R
Battle of Mt. Dingjun-Redux
Joan of Arc, Cai Wenji, Kanetsugu Naoe
Magoichi Saika
Clear the Heroes of Komaki-Nagakute
3-R
Battle of Xuchang-Redux
Liu Shan, Xingcai, Kiyomasa Katō
Jiang Wei
Clear the Diversion at Mt. Xingshi
Story Mode – Ch. 2 (Side)
Battle
Recommended Team
Recruited Characters
Requirements
1
Heroes of Komaki-Nagakute
Joan of Arc, Hideyoshi Toyotomi, Kaguya
Speak with Kaguya, Joan of Arc and Hideyoshi Toyotomi
2
Diversion of Mt. Xingshi
Liu Shan, Xingcai, Nene
Speak with Zhang He and Liu Shan
3
Battle of Liang Province
Liu Shan, Guan Suo, Bao Sanniang
Yoshimoto Imagawa, Motochika Chōsokabe
Speak with Liu Shan and Guan Suo
4
Battle of Mt. Xingshi
Ginchiyo Tachibana, Xiaoqiao, Sun Shangxiang
Muneshige Tachibana
Speak with Sun Shangxiang, Xiaoqiao and Ginchiyo Tachibana
5
Battle of Taoshui
Goemon Ishikawa, Hideyoshi Toyotomi, Ma Dai
Ling Tong, Sanzang
Speak with Hideyoshi Toyotomi and Goemon Ishikawa
6
Battle of Jiange
Jia Xu, Sakon Shima, Zhang Liao
Yuan Shao
Speak with Jia Xu and Motonari Mōri
7
Battle of Mikatagahara
Lu Meng, Masanori Fukushima, Kiyomasa Katō
Gan Ning
Speak with Lu Meng, Lianshi and Masanori Fukushima
8
Chaos at Tetorigawa
Benkei, Xu Huang, Zuo Ci
Yueying
Speak with Xu Huang, Zuo Ci and Benkei
9
Purge at Nanzhong
Meng Huo, Zhurong, Wei Yan
Kojurō Sasaki
Speak with Zhang He, Meng Huo and Zhurong
10
Battle of Jiangdong
Ding Feng, Lianshi, Yoshihiro Shimazu
Rachel
Clear the Battle of Anegawa. Speak with Ding Feng and Lianshi
11
Siege of Mt. Dingjun
Cao Ren, Xiahou Ba, Magoichi Saika
Clear the Breakthrough at Chibi
12
Infiltration at Anegawa
Zuo Ci, Benkei, Ryu Hayabusa
Speak with Yukimura Sanada, Zuo Ci and Benkei
13
Ambush at Kyūshū
Motonari Mōri, Da Ji, Achilles
Speak with Motonari Mōri, Da Ji and Achilles
14
Battle of Yan Province
Nemea, Diaochan, Ayane
Kasumi
Speak with Nemea, Diaochan and Ayane
15
Battle of Xu Province
Sun Shangxiang, Yoshimoto Imagawa, Motochika Chōsokabe
Sterkenburg Cranach
Speak with Sun Shangxiang, Yoshimoto Imagawa and Motochika Chōsokabe
16
Battle of Liaodong
Nene, Sun Jian, Masanori Fukushima
Sophitia Alexandra
Speak with Sun Jian, Nene and Masanori Fukushima
17
Pursiut of Da Ji
Susano’o, Nezha, Shennong
Speak with Susano’o, Nezha and Shennong
18
Breakthrough at Jiange
Susano’o, Nezha, Sun Wukong
Clear the Pursuit of Da Ji
Story Mode – Ch. 3 (Main)
CHAPTER 3-Main Story

Battle
Recommended Team
Recruited Characters
Requirements
1
Battle of Tong Gate
Wang Yuanji, Zhang He, Kiyomasa Katō
Xu Zhu, Sima Shi, Mitsunari Ishida
Clear Chapter 2
2-I
Battle of Yangping Gate
Guan Yu, Yukimura Sanada, Kunoichi
Zhao Yun, Zhang Fei, Tadakatsu Honda, Hanzō Hattori
Clear the Battle of Tong Gate
2-II
Battle of Changban
Xiaoqiao, Motonari Mōri, Achilles
Zhou Yu, Sun Ce, Daqiao, Ujiyasu Hōjō
Clear the Battle of Tong Gate
3-I
Battle of Shizugatake
Zhao Yun, Cao Ren, Ryu Hayabusa
Aya
Clear the Battle of Yangping Gate
3-II
Battle of Honnōji
Hanbei Takenaka, Sun Ce, Kaguya
Sun Jian, Nobunaga Oda, , Fu Xi
Clear the Battle of Changban
4
Battle of Fan Castle
Aya, Tadakatsu Honda, Guan Yu
Xiahou Dun, Cao Cao, Nuwa
Clear the Battles of Shizugatake & Honnōji
5
Battle of Yamazaki
Sima Zhao, Wang Yuanji, Masamune Date
Clear the Battle of Fan Castle
6-I
Battle of Chengdu
Ma Chao, Nuwa, Hanzō Hattori
Zhuge Liang, Liu Bei, Dong Zhuo, Ieyasu Tokugawa
Clear the Battle of Yamazaki
6-II
Battle of Hulao Gate
Shuten Dōji, Sima Zhao, Keiji Maeda
Cao Pi, Zhenji, Sima Yi
Clear the Battle of Yamazaki
6-III
Battle of Ōsaka Castle
Hanbei Takenaka, Deng Ai, Himiko
Lu Bu**, Kenshin Uesugi, Shingen Takeda
Clear the Battle of Yamazaki
Lu Bu** – for unlocking Lu Bu use Diaochan as a character of your team. When you will near to Lu Bu just switch your character to Diaochan. Don’t defeat him, wait when dialogue is end and Lu Bu will join to your side.
1-R
Battle of Tong Gate-Redux
Oichi, Taigong Wang, Masanori Fukushima
Diaochan
Clear the Siege of Tong Gate
2-II-R
Battle of Changban-Redux
Shingen Takeda, Kenshin Uesugi, Jia Xu
Dian Wei
Clear the Breakthrough at Guangzhong
3-II-R
Battle of Honnōji-Redux
Sun Ce, Daqiao, Sakon Shima
Mitsuhide Akechi
Clear the Defense of Jieting
4-R
Battle of Fan Castle-Redux
Aya, Zhao Yun, Toshiie Maeda
Guo Jia
Clear the Liberation of Luo Gate
Story Mode – Ch. 3 (Side)
Battle
Recommended Team
Recruited Characters
Requirements
1
Siege of Tong Gate
Xu Zhu, Sima Zhao, Katsuie Shibata
Speak with Xu Zhu and Sima Shi
2
Breakthrough at Guangzhong
Shingen Takeda, Kenshin Uesugi, Jia Xu
Speak with Kenshin Uesugi and Shingen Takeda
3
Defense of Jieting
, Goemon Ishikawa, Daqiao
Speak with Sun Ce and
4
Liberation of Luo Gate
Xiahou Dun, Zhang Fei, Benkei
Speak with Xiahou Dun and Sima Yi
5
Siege of Shouchun
Ujiyasu Hōjō, Ding Feng, Zhou Yu
Kotarō Fūma
Speak with Ding Feng and Ujiyasu Hōjō
6
Rescue at Yiling
Guo Jia, Guo Huai, Xingcai
Ina
Speak with Guo Jia and Xingcai
7
Battle of Guangzhong
Sima Yi, Masamune Date, Goemon Ishikawa
Zhang Jiao, Gracia
Speak with Sima Yi and Masamune Date
8
Battle of Jieting
Xingcai, Keiji Maeda, Katsuie Shibata
Guan Ping
Speak with Xingcai and Keiji Maeda
9
Battle of Luo Gate
Aya, Lianshi, Kanetsugu Naoe
Okuni
Speak with Lianshi and Aya
10
Battle of Wan Castle
Kunoichi, Nene, Huang Zhong
Momiji
Speak with Jia Xu and Ryu Hayabusa
11
Defense of Yangping Gate
Fu Xi, Lu Meng, Motonari Mōri
Shennong
Speak with Fu Xi and Himiko
12
Ambush at Tong Gate
Sima Shi, Xu Zhu, Mitsunari Ishida
Speak with Sima Shi, Xu Zhu and Mitsunari Ishida
13
Ambush at Yangping Gate
Zhang Fei, Tadakatsu Honda, Zhao Yun
Speak with Zhang Fei, Tadakatsu Honda and Zhao Yun
14
Assistance at Changban
Zhou Yu, Sun Ce, Ujiyasu Hōjō
Speak with Zhou Yu, Sun Ce and Ujiyasu Hōjō
15
Vindication of the Nobility
Yuan Shao, Zhurong, Ginchiyo Tachibana
Speak with Yuan Shao, Zhurong and Ginchiyo Tachibana
16
Defense of Nanjun
Lianshi, Rachel, Joan of Arc
Speak with Lianshi, Rachel and Joan of Arc
17
The Swordsmen’s Challenge
Xiahou Dun, Yoshitsune Minamoto, Musashi Miyamoto
Speak with Yoshitsune Minamoto and Musashi Miyamoto
Story Mode – Ch. 4 (Main)
CHAPTER 4-Main Story

Battle
Recommended Team
Recruited Characters
Requirements
1
The Slaying of the Hydra
Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka
2
Orochi’s End
Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka
Clear Chapter 3 and the Slaying of the Hydra – Alt.
3
Susano’o’s Last Stand
Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka
Clear Orochi’s End
4
The Demise of Orochi X
Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka
Dodomeki, Gyūki
Clear Susano’o’s Last Stand
1-X
The Slaying of the Hydra – Alt.
Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka
Clear Chapter 2
2-X
Into the Fire
Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka
Dodomeki, Gyūki
Clear the Slaying of the Hydra – Alt.
3-X
Prelude to Apocalypse
Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka
Clear Orochi’s End and recruit all characters before this stage
4-X
World’s End
Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka
Orochi, Sun Wukong, Kiyomori Taira, Orochi X, Susano’o, Nezha
Clear Prelude to Apocalypse
Story Mode – Ch. 4 (Side)
CHAPTER 4-Side Story

Battle
Recommended Team
Recruited Characters
Requirements
1
Battle of Hefei
Cao Pi, Mitsunari Ishida, Zhenji
Lu Xun
Speak with Cao Pi and Mitsunari Ishida
2
Battle of Komaki-Nagakute
Huang Zhong, Hanzō Hattori, Wei Yan
Pang Tong
Speak with Zhuge Liang, Huang Zhong and Hanzō Hattori
3
Siege of Luoyang
Deng Ai, Ryu Hayabusa, Nene
Zhong Hui
Speak with Deng Ai, Mitsuhide Akechi and Nagamasa Azai
4
Salvation at Nagashino
Oichi, , Sima Yi
Wang Yi
Speak with Oichi and
5
Mock Battle on the Wuzhang Plains
Kanetsugu Naoe, Xu Shu, Zhuge Dan
Speak with Zhuge Liang, Seimei Abe and Zhang Jiao
Story Mode – Ch. 5
CHAPTER 5-Main Story

Battle
Recommended Team
Recruited Characters
Requirements
1
The Chaos Revisited
Da Ji, Himiko, Sun Wukong
Clear Chapter 4
2
Raid at Honnōji
Guan Ping, Xingcai, Ina
Clear the Chaos Revisited
3
Struggle at Nanjun
Nobunaga Oda, Ranmaru Mori,
Clear the Raid at Honnōji
3-M
Struggle at Nanjun-Mirror Realm
Nobunaga Oda, Ranmaru Mori,
Clear the Showdown at Odawara Castle
Story Mode – Ch. 6
Battle
Recommended Team
Recruited Characters
Requirements
1
The Search for Da Ji
Gracia, Sima Shi, Masamune Date
Clear Chapter 5
2
A Simple Misunderstanding
Sakon Shima, Ujiyasu Hōjō, Wang Yuanji
Clear the Search for Da Ji
3
Clash at Shizugakatake
Daqiao, Nene, Hideyoshi Toyotomi
Clear a Simple Misunderstanding
4
Clash at Hefei
Yukimura Sanada, Kenshin Uesugi, Kunoichi
Clear the Clash at Shizugatake
5
Clash at Yamazaki
Sun Jian, Sun Quan, Kai
Clear the Clash at Hefei
6
Escape from the Mirror Realm
Xiaoqiao, Muneshige Tachibana, Ling Tong
Clear the Clash at Yamazaki
7
The Imprisonment of Tamamo
Kanetsugu Naoe, Taishi Ci, Yoshihiro Shimazu
Clear the Escape from the Mirror Realm
1-X
The Search for the Mirror
Shingen Takeda, Aya, Gan Ning
Clear the Imprisonment of Tamamo
2-X
Defense of Tetorigawa
Dian Wei, Wang Yi, Oichi
Clear the Search of the Mirror
3-X
Rescue at Yan Province
Xiahou Yuan, Zhang He, Kojirō Sasaki
Clear the Defense of Tetorigawa
4-X
Investigation at Mt. Niutou
Cao Cao, Zhenji, Deng Ai
Clear the Rescue at Yan Province
5-X
Intrigue in Xuchang
Zhong Hui, Dong Zhuo, Kotarō Fūma
Clear the Investigation at Mt. Niutou
6-X
Insurrection at Jiange
Yueying, Dian Wei, Ieyasu Tokugawa
Clear the Intrigue in Xuchang
7-X
Battle of Itsukushima
Pang De, Hanzō Hattori, Toshiie Maeda
Clear the Insurrection at Jiange
2-X-M
Defense of Tetorigawa-Mirror Realm
Dian Wei, Wang Yi, Oichi
Clear the Showdown at Odawara Castle
3-X-M
Rescue at Yan Province-Mirror Realm
Xiahou Yuan, Zhang He, Kojirō Sasaki
Clear the Showdown at Odawara Castle
4-X-M
Investigation at Mt. Niutou-Mirror Realm
Cao Cao, Zhenji, Deng Ai
Clear the Showdown at Odawara Castle
5-X-M
Intrigue in Xuchang-Mirror Realm
Zhong Hui, Dong Zhuo, Kotarō Fūma
Clear the Showdown at Odawara Castle
6-X-M
Insurrection at Jiange-Mirrior Realm
Yueying, Dian Wei, Ieyasu Tokugawa
Clear the Showdown at Odawara Castle
Story Mode – Ch. 7 (Main)
Battle
Recommended Team
Recruited Characters
Requirements
1
Defense of the Mystic Realm
Fu Xi, Yinglong*, Guan Yu
Yinglong
Clear Chapter 6
2
Rescue of the Heavenly Emperor
Cai Wenji, Mitsuhide Akechi, Sima Yi
Clear the Defense of the Mystic Realm
3
War in the Mystic Realm
Nezha (human)*, Hanbei Takenaka, Zhao Yun
Nezha (human)
Clear a Simple Misunderstanding
4
War against the Serpent King
Lu Bu, Zhang Liao, Jiang Wei
Clear the War in the Mystic Realm
Story Mode – Ch. 7 (Side)
CHAPTER 7-Side Story

Battle
Recommended Team
Recruited Characters
Requirements
1
Rescue of the Mystics
Fu Xi, Nezha (human), Yinglong
Clear the Showdown at Odawara Castle. Speak with a Generic Soldier
2
Escape from the Mystic Realm
Tamamo, Seimei Abe, Sun Wukong
Kyūbi
Clear the Showdown at Odawara Castle. Speak with a Generic Soldier
Story Mode – Ch. 8 (Main)
Battle
Recommended Team
Recruited Characters
Requirements
1
The Battle against Tamamo
Tadakatsu Honda, Zhuge Dan, Lu Xun
Clear Chapter 7
2
Pursuit of Kyūbi
Diaochan, Zhou Yu, Sanzang
Clear the Battle against Tamamo
3
Showdown at Odawara Castle
Kiyomasa Katō, Cao Pi, Guo Jia
Tamamo
Clear the Pursuit of Kyūbi
1-M
The Battle against Tamamo
Tadakatsu Honda, Zhuge Dan, Lu Xun
Clear the Showdown at Odawara Castle
Story Mode – Ch. 8 (Side)
Battle
Recommended Team
Recruited Characters
Requirements
1
Disturbance in Liang Province
Kyūbi, Orochi, Orochi X
Clear the Escape from the Mystic Realm. Speak with a Generic Soldier
2
In Search of the Self
Goemon Ishikawa, Kanbei Kuroda, Zhang Jiao
Clear the Disturbance in Liang Province
3
Revenge of the Fox
Kyūbi, Okuni, Yuan Shao
Clear In Search of the Self
Gauntlet Mode
Battle
Recruited Characters
Requirements
1
Gauntlet Mode
Hundun
Defeat Hundun in the 4th layer of Gauntlet Mode
Items (Standart)
Item
1
Phoenix Wing
2
Dragon’s Spleen
3
Lion’s Fang
4
Chimera Shell
5
Charm of Alacrity
6
Spear of Sacrifice
7
Shield of Sacrifice
8
Mystic’s Brace
9
Amulet of Protection
10
Tengja Armor
Items (Rare) – Ch. 1
Item
Battle
Characters
Requirements
1
Prayer Beads
Ch. 1 – Battle of Yiling
Xiahou Dun, Cao Pi, Jiang Wei, Da Ji, Keiji Maeda, Ginchiyo Tachibana
Defeat 2000 foes
2
Spirit Armor
Ch. 1 – Battle of Ueda Castle
Nobunaga Oda, Jia Xu, Taishi Ci, Kanetsugu Naoe, Dian Wei
Defeat 1500 foes
3
Musou Magatama
Ch. 1 – Battle of Dongkou
Sun Wukong, Sima Yi, Mitsuhide Akechi, Sima Shi, Nene, Lu Meng
Defeat 1500 foes
4
Raiment of Unrest
Ch. 1 – Battle of Shouchun
Zhang Liao, Sima Zhao, Huang Gai, Fu Xi, Kenshin Uesugi, Kotarō Fūma
Defeat 1000 foes
5
Iron Gauntlets
Ch. 1 – Battle of Nagashino
Zhou Tai, Deng Ai, Toshiie Maeda, Oichi, Cao Cao, Nuwa
Defeat 1000 foes
6
Musou Armor
Ch. 1 – Battle of Odawara Castle
Wang Yuanji
Defeat 1500 foes
Items (Rare) – Ch. 2
Item
Battle
Characters
Requirements
1
Eight Hand Mirror
Ch. 2 – Battle of Hasedō
Kunoichi
Defeat 2000 foes
2
Gold Gauntlet
Ch. 2 – Battle of Kyūshū
Sun Shangxiang
Defeat 1500 foes
3
Demon Mask
Ch. 2 – Battle of Nanzhong
Xiahou Ba
Defeat 1500 foes
4
Vestment of Voidance
Ch. 2 – Battle of Anegawa
Huang Zhong, Guo Huai, Masamune Date, Dodomeki
Defeat 2000 foes
5
Gauntlets of Vitality
Ch. 2 – Battle of Mt. Dingjun
, Zhao Yun, Gyūki
Defeat 1500 foes
6
Gauntles of Malice
Ch. 2 – Battle of Xuchang
Guan Yu, Hanzō Hattori, Sanzang
Defeat 1000 foes
7
Tome of Medicine
Ch. 2 – Battle of Sekigahara
Ranmaru Mori, Zhang Fei, Benkei
Defeat 1000 foes
8
True Vision
Ch. 2 – Battle of Luoyang
Dong Zhuo, Zhuge Liang, Hideyoshi Toyotomi
Defeat 1000 foes
Items (Rare) – Ch. 3
Item
Battle
Characters
Requirements
1
Iron Armor
Ch. 3 – Battle of Tong Gate
Motonari Mōri, Liu Bei, Susano’o
Defeat 1000 foes
2
Rabbit Skin Liggings
Ch. 3 – Battle of Yangping Gate
Nezha, Diaochan, Tadakatsu Honda, Aya
Defeat 1000 foes
3
Sun Tzu’s Art of War
Ch. 3 – Battle of Shizugatake
Zhenji, Lu Bu, Ina, Shuten Dōji, Masanori Fukushima
Defeat 1500 foes
4
Pleiades Belt
Ch. 3 – Battle of Changban
Xiaoqiao, Ryu Hayabusa, Bao Sanniang, Ieyasu Tokugawa
Defeat 1000 foes
5
Matsukazu Saddle
Ch. 3 – Battle of Honnōji
Musashi Miyamoto, Mitsunari Ishida, Ayane
Defeat 1500 foes
6
Red Hare Saddle
Ch. 3 – Battle of Fan Castle
Xu Huang, Wang Yi, Joan of Arc, Kojiro Sasaki
Defeat 1500 foes
7
Bear Saddle
Ch. 3 – Battle of Yamazaki
Zhang He, Nemea, Guo Jia
Defeat 1000 foes
8
Elephant Saddle
Ch. 3 – Battle of Hulao Gate
Yukimura Sanada, Achilles, Orochi
Defeat 1500 foes
Items (Standart) – Gauntlet Mode Only
Item
1
Armor of Sacrifice
2
Fleet Mail
3
Messenger’s Garb
4
Warrior’s Plate
5
Equestrian Horns
6
Phoenix Remedy
7
Belt of Vitality
8
Belt of Concentration
9
Potion of Focus
10
Thunder Drum
11
Beastly Mirror
12
Gloves of Destruction
Items (Rare) – Gauntlet Mode Only
Item
1
Sword of Life
2
Bow of Life
3
Tactics Scroll
4
Rider’s Armor
5
Orb of Balance
6
Doll of Deflection
7
Demon Gloves
8
Demon Scroll
9
Dragon’s Eye
10
Heavenly Sash
11
Dragonscale Armor
12
Shadow Greaves
13
Mystic Bells
Mystic Weapons (Shu) – I
COMING SOON

Mystic Weapons (Shu) – II
COMING SOON

Mystic Weapons (Wei) – I
COMING SOON

Mystic Weapons (Wei) – II
COMING SOON

Mystic Weapons (Wu) – I
COMING SOON

Mystic Weapons (Wu) – II
COMING SOON

Mystic Weapons (Jin)
COMING SOON

Mystic Weapons (Other 1)
COMING SOON

Mystic Weapons (Other 2) – I
COMING SOON

Mystic Weapons (Other 2) – II
COMING SOON

Mystic Weapons (Samurai 1) – I
COMING SOON

Mystic Weapons (Samurai 1) – II
COMING SOON

Mystic Weapons (Samurai 2) – I
COMING SOON

Mystic Weapons (Samurai 2) – II
COMING SOON

Mystic Weapons (Samurai 3) – I
COMING SOON

Mystic Weapons (Samurai 3) – II
COMING SOON

More Guides:

Leave a Comment

ArabicEnglishFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseSpanish